Golfens historia

Bild från Wikipedia

Var och när golfen kommer ifrån är något som är väldigt debatterat och även om många förknippar sporten med just Skottland så brukar faktiskt dom flesta historiker vara ense om att den moderna formen utav golf antagligen kommer ifrån Nederländerna under medeltiden. Det var dock inte förrän långt senare som sporten skulle gagna popularitet och sprida sig över Europa och till kolonierna i Amerika. Den allra första dokumenterade golfliknande utövningen tros dock ha ägt rum den 26 februari 1297 vid Loenen aan de Vecht i Nederländerna och utövades med klubbliknande pinnar och läderbollar. Målet var att med så få slag som möjligt träffa ett mål flera hundra meter bort med bollen, ungefär som man spelar sporten idag i grova drag. Många historiker påstår även att en mer golfliknande variant spelades med faktiska golfklubbor, till skillnad mot pinnar, långt innan sporten gjorde sig populär i Skottland. Det finns även liknande sporter som skall ha spelats i orienten, men då den fakta som finns tillgänglig är vag och inte går att fullständigt datera så går det inte att konstatera.

 

Förbjudet att spela golf

Redan innan 1297 så finns golf, eller ”colf,” omnämnt i den flamländske poeten Jacob van Maerlants manuscript ”Boeck Merlijn” från 1261, där han löst beskriver en sport som spelades ”mit ener coluen” vilket betyder ”Med en colf(klubba).” Dessvärre så är det oklart vad det var för sport som spelades och hur den faktiskt utövades, vilket är varför många historiker hellre håller sig till dokumentationen från 1297. En intressant fotnot i historien är att golf förbjöds utav Bryssels statsråd 1360 och förbrytare blev bestraffade med böter på 20 shilling eller fick sin överrock konfiskerad. Det var dock inte heller sista gången som sporten skulle förbjudas eller anses vara farlig eller moraliskt korrumperande.

 

På 1400 talet-talet omnämndes spelet i två lagar där man förbjöd spelet man kallade för ”gowf”. Enligt vetenskapsmän menar man att spelet egentligen hänvisar till ett annat spel som påminner mer om dagens landhockey. Men detta visar ändå på att man i Nederländerna under 1600-talet spelade spel där man puttade ner små bollar i hål med hjälp av klubbor. Varifrån själva ordet ”golf” kommer ifrån vet man dock inte, men man tror det kommer från det gemensamma ordet för klubba som är kolven.

Stor utveckling under senare 1800-tal

Världens första golfklubb bildade man år 1744 vid namn ”The Honourable Company of Edinburgh Golfers”. Den första klubben man bildade utanför Storbritanniens gränser skedde 1829 i Indien och klubben namngavs ”The Royal Calcutta Golf Club”. Den första nordamerikanske klubben att bildas var ”Royal Montreal Golf Club” i Kanada 1873. Under den andra halvan av 1800-talet utvecklades det moderna spelet en hel del i Skottland. Både regler, klubbutformningen och bandesignen började likna den vi idag är van att se.

 

Banor började att byggas av bland annat kommuner, järnvägsbolag och privata klubbar i både Skottland och Englands inland. Annars har mycket varit sig likt i golfen, men de största förändringar man kan se under senare tid är bättre gräsklippare och då särskilt för greenerna, bättre design av bollarna och metallskaftet kom under 1920-talet. Under 1970-talet började man se att metallhuvudena allt mer ersatte träklubbornas trähuvuden och grafitskaftet började att ta över allt mer under 1980-talet.