Minigolf

Minigolf känner de flesta igen som ett sällskapligt spel där man bana för bana puttar sin boll genom olika hinder. Spelet kan också kallas för bangolf eller miniatyrgolf, vilket menas att det är en form av golf där man spelar med en så kallad ”putter” på mindre banor. En runda i bangolf har normalt sett 18 hål men det kan även förekomma de banor som har 12 hål. Banorna ska vara 6-18 meter långa och ha olika hinder samt ett målområde där ”koppen”, alltså hålet ska finnas. Runt banan brukar man ha en sarg för att bollen inte ska rulla iväg utanför banan. Denna form av golf uppstod i USA på 1920-talet och kom därefter till Sverige några år senare. Ordet ”Bangolf” har man använt i den svenska median sedan 80-talet.

 

Olika banunderlag i minigolf

Enligt WWF (World Minigolf Sport Federation) finns det fyra olika godkända underlag. Dels har vi Europabanor (EB) som vanligtvis är byggda i asbestcement men det kan även förekomma andra ytunderlag. Utseendet på dessa banor är standardiserade med ett urval av godkända bantyper, men det som verkligen kännetecknar en EB bana är att dem alltid är sex meter långa och vid spel är allt utom ett slag en miss. Här har man också ett stort antal av specialbollar just för dessa spel.

 

Betongbanor består av som namnet antyder betong och om man jämför dessa med EB banorna så är dessa framförallt betydligt längre. En betonganläggning är standardiserad och ser alltid likadan ut. Filtbanor är den som vi är allra mest van vid att se i Sverige. Här består banan av en grön filtmatta och flera olika hinderkombinationer brukar finnas. Den sista bantypen som finns är ”Minigolf Open Standard” (MOS-banor). Dessa kallar man ofta för äventyrsgolf då skillnaden mot de tre övriga är att man här har en betydligt större variation och större frihet att utforma anläggningen. Underlaget är oftast konstgräs och banorna kan se väldigt olika ut vad gäller hinder samt avgränsningar och längd. På dessa brukar man bara spela med en typ av golfboll.

 

Reglerna som gäller i minigolf

Själva huvudmålet i minigolf är att med hjälp av klubban putta ner bollen i koppen på så få slag som möjligt. Att sätta bollen i koppen på bara ett slag kallas ”spik”, även om det klassiska uttrycket ”hole in one” brukar användas av de flesta. Du kan på en bana ha som max sju slag, missar du ditt sjätte får du alltså automatiskt sju slag. Alla slag antecknar man i ett protokoll och till sist summeras ett slutresultat för respektive spelare. Den som har klarat alla banor och alltså hela rundan på minst antal slag vinner helt enkelt.

 

Vid varje hål börjar man vid en utslagsplats där det brukar finnas en fördjupning för bollen att placeras i och spelaren får här själv välja var den placerar sin boll. En markerad linje kan också finnas på vissa banor som är markerad ofta med tejpbitar på sargen i närheten av utslagsplatsen. Lyckas man inte passera linjen får man börja om men ändå räkna slaget. Hamnar bollen utanför banan läggs den bara in där den slogs ut utan att man får några extraslag. Mellan slagen på en bana är det tillåtet att byta klubba men inte boll.